ประเด็น

ภายในโลกมีประชากรเด็กที่มาจากภูมิหลังที่เลวร้ายและด้อยโอกาส ในทางสถิติโอกาสที่พวกเขาจะหลุดพ้นจากสถานะทางเศรษฐกิจนั้นมีน้อยเนื่องจากอุปสรรคหลากหลายที่ทำให้ความก้าวหน้าเป็นไปได้ยาก นอกจากนั้นหน่วยงานและระบบการกุศลที่มีไว้เพื่อรองรับพวกเขายังมีภาระมากเกินไปและทำให้ระดับการดูแลลดน้อยลงไปอีก

ประเด็น

ภายในโลกมีประชากรเด็กที่มาจากภูมิหลังที่เลวร้ายและด้อยโอกาส ในทางสถิติโอกาสที่พวกเขาจะหลุดพ้นจากสถานะทางเศรษฐกิจนั้นมีน้อยเนื่องจากอุปสรรคหลากหลายที่ทำให้ความก้าวหน้าเป็นไปได้ยาก นอกจากนั้นหน่วยงานและระบบการกุศลที่มีไว้เพื่อรองรับพวกเขายังมีภาระมากเกินไปและทำให้ระดับการดูแลลดน้อยลงไปอีก

Complex Health White.png

Health
Complexities

Icon - Unhealthy

Economic Instability.png

Economic
Instability

Icon - Poor

Stunted Growth.png

Stunted
Growth

Icon - Decline

Abuse.png

Icon - Abuse

Exploitation

Who The Issues Impact

Everyone within the community. The most effected are the children who bear the brunt of the consequences. They are often unable to pursue higher education or occupation due to the circumstances they find themselves in; at no fault of their own.

ประเด็น

ประเด็น

ภายในโลกมีประชากรเด็กที่มาจากภูมิหลังที่เลวร้ายและด้อยโอกาส ในทางสถิติโอกาสที่พวกเขาจะหลุดพ้นจากสถานะทางเศรษฐกิจนั้นมีน้อยเนื่องจากอุปสรรคหลากหลายที่ทำให้ความก้าวหน้าเป็นไปได้ยาก นอกจากนั้นหน่วยงานและระบบการกุศลที่มีไว้เพื่อรองรับพวกเขายังมีภาระมากเกินไปและทำให้ระดับการดูแลลดน้อยลงไปอีก

01

Basic Needs

Clean water, food, shelter, safety, education, employment,& medical care

Learn More
IMG_9911.JPG
IMG_9916.JPG

02

Social Development

Improving interactions and instilling a sense of community

Learn More

03

Opportunity

Education and employment opportunities both locally and beyond

Learn More
IMG_9940.JPG

About the Places We Serve

Vietnam

Regions of Focus:

  • Northern

  • Central

  • Southern

Why these areas?

​​

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Country Facts

Vietnam is an incredibly beautiful country full of potential

noun_saigon notredame_3159987.png
Pho 2.png
Lantern.png
Stall.png
Lotus 2.png
Buddha 2.png
Image by Ammie Ngo

ทำไมต้องโลตัส?

- ชื่อตำแหน่ง

Invictus Spirit Foundation เป็นกิจการเพื่อสังคมสำหรับสาเหตุ นั่นหมายความว่าเราเข้าใกล้ความสำเร็จของสาเหตุของเราด้วยความคิดทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราคือเด็กและผู้ดูแลของพวกเขา

มีผู้คนและกลุ่มที่น่าทึ่งอยู่แล้วที่ดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ของเด็กที่เกิดมาจากความทุกข์ยาก จุดเน้นของเราคือการทำงานประสานกับพวกเขาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมที่มีอยู่เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในความดูแลพร้อมกับมอบโอกาสและโอกาสให้เด็กเหล่านั้นเอาชนะสถานการณ์ที่พวกเขาเกิด

เราต้องการให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดนั่นคือการดูแลเด็ก ๆ

Thailand

Regions of Focus:

  • Ubon

  • Northern

  • Southern

Thailand Flag.jpg

Why these areas?

​​

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Country Facts

Vietnam is an incredibly beautiful country full of potential

Grand Balance.png
Greeting.png
Tropical.png
Buddha.png
Tuk Tuk.png
Pad Thai.png
Image by Mathew Schwartz

ทำไมต้องโลตัส?

- ชื่อตำแหน่ง

Invictus Spirit Foundation เป็นกิจการเพื่อสังคมสำหรับสาเหตุ นั่นหมายความว่าเราเข้าใกล้ความสำเร็จของสาเหตุของเราด้วยความคิดทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราคือเด็กและผู้ดูแลของพวกเขา

มีผู้คนและกลุ่มที่น่าทึ่งอยู่แล้วที่ดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ของเด็กที่เกิดมาจากความทุกข์ยาก จุดเน้นของเราคือการทำงานประสานกับพวกเขาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมที่มีอยู่เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในความดูแลพร้อมกับมอบโอกาสและโอกาสให้เด็กเหล่านั้นเอาชนะสถานการณ์ที่พวกเขาเกิด

เราต้องการให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดนั่นคือการดูแลเด็ก ๆ

We Can Choose to Make a Difference

May your choices reflect your hopes, not your fear.

- Nelson Mandela

Join Us