วิสัยทัศน์ระยะยาว

ความฝัน

เราเห็นคุณค่าในตัวทุกคนไม่เพียง แต่เด็กเท่านั้น การแสดงความเมตตาอย่างง่าย ๆ ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตบางคนได้ ใคร ๆ ก็ทำได้และเจตนาของเราคือช่วยพวกเขาเท่าที่ทำได้

วิสัยทัศน์ระยะยาวของเราคือการมองเห็นความเมตตาที่หว่านลงไปในคนรุ่นหลังเบ่งบานแม้จะมีความยากลำบากและความทุกข์ยากที่อยู่รอบตัวพวกเขา เรารู้ว่ามีคนทำงานที่ดีและเราจะสนับสนุนพวกเขา นั่นคือวิสัยทัศน์ความฝันและคำสัญญาของเรา

มันจะเติมเต็มหัวใจของเราโดยไม่มีอะไรเลยนอกจากความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เห็นผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้สืบสานความเชื่อของเรามาหลายชั่วอายุคน

Our Interpretation:

Organizations that address a basic unmet need or solve a social or environmental problem through a market-driven approach

What Resonates with Us

Action Oriented

Everyone deserves to live a life in which they have the opportunity to find their purpose.

Action is the catalyst to change and though there are many obstacles, we must continue making progress.

Our decisions must be based off logic and reason. There must be an understanding or pros and cons.

Impact Investing

Transparency, understanding, and honesty are the cornerstones for how we communicate.

In order to sustain our operations we must be able to have funding available in times of need.

Everything is interconnected and understanding problems from a holistic perspective allows for better solutions.

Sustainability

Innovation is the key to efficiency. Being creative in the face of complex problems will allow us to find simple answers.

What we accomplish must have long lasting impact and we must be able to execute continuously.

Our decisions and actions are based off data from market research.

Objectivity

Purpose

Global Mindset

Communication

Research Driven

Innovating

Our Mission

Our mission is to support the well being and care of children in order to protect them from the consequences of poverty. We intend to carry this out through close collaboration with groups and organizations that support similar objectives. By bringing our knowledge and expertise to bear, we believe we can significantly magnify the care the children receive.

READ MORE
 
ISF%20Official%20Logo_edited_edited.png

Our Long Term Vision

Ultimately we wish to be able to represent these children on the world stage by engaging them with large corporations in a way where everyone can benefit. We want to be able to work with large corporations to find meaningful careers for these kids. We get it though. We understand there must be a clear value stream that includes everyone. So our current proposal is offering to work with these corporations to help fund post grade school education. Should students prove their abilities, then it is our hopes that they would be able to find work with the corporations that supported them. This is how we intend to do that:

Need to remove grey box

เราเห็นคุณค่าในตัวทุกคนไม่เพียง แต่เด็กเท่านั้น การแสดงความเมตตาอย่างง่าย ๆ ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตบางคนได้ ใคร ๆ ก็ทำได้และเจตนาของเราคือช่วยพวกเขาเท่าที่ทำได้

วิสัยทัศน์ระยะยาวของเราคือการมองเห็นความเมตตาที่หว่านลงไปในคนรุ่นหลังเบ่งบานแม้จะมีความยากลำบากและความทุกข์ยากที่อยู่รอบตัวพวกเขา เรารู้ว่ามีคนทำงานที่ดีและเราจะสนับสนุนพวกเขา นั่นคือวิสัยทัศน์ความฝันและคำสัญญาของเรา

มันจะเติมเต็มหัวใจของเราโดยไม่มีอะไรเลยนอกจากความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เห็นผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้สืบสานความเชื่อของเรามาหลายชั่วอายุคน

Our Cause

The Hope & Dream

Where you start in life shouldn’t dictate where you finish. In partnership with local NGOs and communities, we intend to provide high-need children with access to higher education, improve existing independent welfare programs, and invest in sustainable progress. Our long-term vision is that our relationship-focused model will empower and inspire others to adopt and scale beyond our current model.

Image by sippakorn yamkasikorn
Image by Silas Baisch
Image by Tron Le

 These are good kids who work hard and unfortunately were given a situation that is beyond their control. We intend to give them a fighting chance to break the cycle of poverty by enabling them and giving them access to higher education, medical care, food, and other basic necessities for the continuation of life. They have the potential to be incredible and it would be our duty to help them realize that.

That is why we hope to one day be able to work with businesses who share our goals. By co-sponsoring the higher education of the kids who want a better life, we believe it becomes an investment that elevates all involved including the communities these kids grew up in.

At the moment our efforts are concentrated in Ho Chi Minh City, Vietnam and we are collaborating with Te Phan Orphanage.